Vaccinare vs Conventia de la Nuremberg si lipsa drepturilor omului


        După sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, în August 1947, a luat naștere cel mai important document din istoria eticii mediale: Convenția de la Nuremberg. Acesta a fost creat pentru a preveni experimentele pe oameni, în genul celor făcute în timpul războiului. Totuși se dorește neaapărat continuarea pînă la capăt și impunerea prin orice mijloace necesare a experimentului numit ‘vaccinare’.

Documentul are următorul conținut:

        1. Consimțământul voluntar al subiectului uman este absolut esențial. Acest lucru înseamnă că persoana în cauză ar trebui să aibă o capacitate juridică să își dea consimțământul; ar trebui să fie situat astfel încât să poată exercita puterea de alegere liberă, fără intervenția oricărui element de forță, fraudă, înșelăciune, constrângere, supra-decizie, sau o altă formă ulterioară sau constrângere sau forțare. Ar trebui să existe cunoștințele și înțelegerea elementelor subiectului, care să permită o înțelegere și decizie clară.
Acest ultim element de impune ca, înainte de acceptarea unei decizii afirmative de către subiectul experimental, trebuie să se facă cunoscută natura, durata și scopul experimentului; metoda și mijloacele prin care urmează să se desfășoare; toate inconveniențele și riscurile ce se pot aștepta în mod rezonabil, precum și efectele asupra sănătății persoanei, care pot veni, eventual, de la participarea sa la experiment.
Obligația și responsabilitatea pentru stabilirea calității consimțământului revine fiecărui individ care inițiază, direcționează sau se angajează în experiment. Este o datorie personală și responsabilitate, care nu poate fi delegată de răspundere.
        2. Experimentul trebuie să fie desfășurat astfel încât să se obțină rezultate fructuoase pentru binele societății, ce nu se pot obține prin alte metode sau mijloace de studiu și nu sunt întâmplătoare și inutile în natură.
        3. Experimentul trebuie să fie bazat pe rezultatele experimentelor pe animale și o cunoaștere a istoriei naturale a bolii sau a altor probleme în studiu, să asigure că rezultatele anticipate vor justifica efectuarea experimentului.
        4. Experimentul trebuie să se desfășoare astfel încât să se evite orice suferință fizică și mentală inutilă și a prejudiciului.
        5. Nici un experiment nu ar trebui să se efectueze, în cazul în care există un motiv a priori de a crede că moartea sau rănirea va avea loc; cu excepția, poate, în acele experimente în care medicii experimentali servesc și ca subiecți.
        6. Gradul de risc care trebuie luat nu trebuie să o depășească pe cel determinat de importanța umanitară a problemei care urmează să fie rezolvată prin experiment.
        7. Preparate corespunzătoare trebuie făcute și facilități adecvate cu condiția de a proteja împotriva chiar a posibilități îndepărtate de vătămare, invaliditate sau deces.
        8. Experimentul trebuie să fie efectuat numai de către persoane calificate științific. Cel mai înalt grad de calificare și de îngrijire ar trebui să fie impus prin toate etapele experimentului celor care desfășoară sau sunt angajați în experiment.
        9. Pe parcursul experimentului, subiectul uman trebuie să aibă libertatea de a aduce experimentul la capăt, dacă el a atins o stare fizică sau psihică, ce face să i se pară a fi imposibil de continuat experimentul.
        10. Pe parcursul experimentului, cercetătorul științific responsabil trebuie să fie pregătit pentru a termina experimentul în orice etapă, în cazul în care are motive să creadă în exercitarea bunei credințe, în calificare superioară și judecata atentă necesară pentru el, că o continuare a experimentului este de natură să conducă la un prejudiciu, invaliditate sau deces la subiectul experimental.

        O vaccinare obligatorie, asa cum se vrea a se impune la noi in țară, incalca toate cele 10 puncte ale convenției de mai sus.

        1. Nu ar exista, evident, dreptul la alegere liberă.
        2. Rezultatele presupuse ale vaccinării se pot obține și s-au obținut cu o eficență ridicată prin alte metode, în timp ce rezultatele vaccinării in sine sunt cel puțin discutabile atât din p.d.v. medical cât și istoric.
        3. Rezultatele anticipate și nici măcar cele finale nu au reușit să demonstreze vreodată că justifică efectuarea experimentului.
        4. Există suferință atît fizică cît si mentală, începînd de la înțepătură, continuînd cu diverse efecte negative și culminînd cîteodată cu deces.
        5. S-a întamplat în nenumărate rînduri să existe rănire permanentă sau deces. Programul de compensare pentru rănirea cauzată de vaccinare a plătit în SUA peste 3 miliarde de dolari daune.
        6. Gradul de risc este evident mai mare in cazul experimentului numit ‘vaccinare’. Puținele studii direct comparative demonstreaă clar că probabilitatea apariției unei probleme de sănătate, rănire permanentă sau moarte este mai ridicată in cazul vaccinării comparativ cu lipsa acesteia. Alte studii cu privire la conținutul general și/sau particular al dozelor fac doar să confirme gradul foarte mare de risc.
        7. Nu s-a luat vreodată vreo măsură împotriva efectelor demonstrate a fi negative, din contra, s-a insistat mai mult pentru impunerea efectuării experimentului.
        8. Calificarea celor ce implementează experimentul este cel puțin îndoielnică. Dacă întrebăm un bucătar despre ingredientele folosite intr-un produs, acesta va știi să le listeze exact. Un pediatru habar nu are de conținutul unei doze de vaccin.
        9. Subiectul experimentului evident nu are această posibilitate de a renunța.
        10. Cei ce impun experimentul, în loc să judece efectiv, ei doar impun mai departe un ordin primit, fără a verifica în vreun fel validitatea presupunerii care le este transmisă.

        Concluzia este una sinistră (cum a declarat inclusiv Curtea Supremă Federală Germană despre cazul vaccinării anti-pojar).

This entry was posted in Mind Wars and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vaccinare vs Conventia de la Nuremberg si lipsa drepturilor omului

  1. Pingback: CONVENȚIA DE LA NÜRNBERG, cel mai important document din istoria eticii mediale -

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s